Åstveit svømmeklubb er idrettslag som har som mål å drive svømmeopplæring og svømmeaktiviteter og derigjennom utvikle svømmere til å bli dyktige konkurransesvømmere. Svømming skal være for alle og vi ønsker å skape et miljø hvor alle trives og har det bra.

Svømmeskole

Klubben driver svømmeskole etter mal fra Norges svømmeforbund. Svømmeskolen har som mål å gi barn trygghet i vann og basiskunnskap i de forskjellige svømmeteknikkene. Gjennom svømmeskolen ønsker vi å skape motivasjon og interesse for å satse videre på svømming som idrett.

Svømmetrening

Åstveit svømmeklubb har som mål å tilby et individuelt tilpasset treningsopplegg for alle som ønsker å utvikle seg innen svømmeidretten. Treningene er inndelt i treningsgrupper tilpasset den enkeltes ferdigheter og treningsvilje.

 

Konkurransesvømming

Svømmeklubben skal kunne gi tilstrekkelig treningsmengde, treningsveiledning og utfordringer for svømmere inntil de når junior NM-nivå. Frem til dette nivået har klubben et variert og tilpasset treningsopplegg med svømmetrening, basistrening og styrketrening. En deltar på svømmestevner fortrinnsvis lokalt, samt noe nasjonalt. Det tilbys en til to treningsleire i året for elitesvømmerne.

 

Bergenssvømmerne

Når svømmerne har nådd et elitenivå, er det naturlig at de går over til Bergenssvømmerne, for å få et mer stimulerende treningsmiljø, flere treninger og mer utfordringer. Åstveit svømmeklubb er en av moderklubbene til Bergenssvømmerne. Bergenssvømmerne har som mål å utvikle svømmere til et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Mer enn bare svømming

Våre aktive svømmere bruker mye tid på idretten. Det kreves tid og det kreves ressurser både fra svømmerne selv og foreldre. Det er derfor viktig at klubben bidrar og stimulerer til at deltakelse gir både en sportslig og sosialt gevinst.

 

Styret i svømmeklubben har som mål å tilrettelegge for at aktivitetene og kostnadene skal ligge på et akseptabelt nivå for alle.