Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av K3 er følgende veiledende sportslige krav satt opp (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):


Svømmeren må kunne gjennomføre alle øvelser tilknyttet Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) på det yngste nivået uten å bli diskvalifisert.

 

Det er først og fremst hovedtreners og ansvarlige trenere sin vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen.

Treningskrav: 

Det forventes at man har alt av svømme utstyr på kanten og man har klær til landtrening.

Det foreligger en treningsplan som omfatter fem økter ukentlig, fordelt på to lokasjoner: Fire økter finner sted i Åstveithallen (mandag, onsdag, torsdag og lørdag), og én avholdes på Stemmemyren (torsdag). I tillegg inkluderer treningsprogrammet to landtreninger.

Det forventes at man kommer på 2-3 treninger i uken.


Ved fravær fra trening skal det gis beskjed til trener.

Hovedmål: 

Det primære målet er å kvalifisere seg til Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ). Det legges vekt på videreutvikling av korrekt teknikk og hurtighet, samt deltakelse i flere konkurransesvømmingsarrangementer. Gruppen vil også fokusere på å forbedre mobilitet og styrke gjennom landtrening. Svømmerene i denne gruppen er begrenset til å delta i øvelser som enten er spesifikke for LÅMØ eller er kortere distanser under stevner.


Trenere:

Ansvarlig trener: Kim Andre Grønstøl/Sebastian W-W.