Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av T1 er følgende veiledende sportslige krav satt opp (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):


Det forventes at utdøveren skal kunne svømme 100IM, 100 bryst, 100rygg, 100crawl og 25butterfly uten stopp, samt ha fokus på treninger

 

Det er først og fremst hovedtreners og ansvarlige trenere sin vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen. 

Treningskrav: 

Det forventes at utøverne møter opp med passende badetøy (dvs. ikke shorts eller bikini), svømmebriller, badehette og vannflaske. For styrketrening skal man ha på seg shorts og t-skjorte eller lignende. Eventuelt annet utstyr kan lånes i svømmehallen.

Det foreligger en treningsplan som omfatter tre økter ukentlig, fordelt på to lokasjoner: To økter finner sted i Åstveithallen (onsdag, og fredag), og én avholdes på Rolland (Mandag). I tillegg inkluderer treningsprogrammet en landtreninger.

Det forventes at utøverne deltar i minst 1-2 treningsøkter per uke.

Ved fravær fra trening skal det gis beskjed til trener.

Hovedmål: 

Det primære målet for denne gruppen er å forbedre teknikk og hurtighet, samt å mestre svømming over litt lengre distanser (100-200 meter uten stopp). Gjennom målrettet lek og øvelser i vannet, sammen med en vektlegging av det sosiale aspektet, opprettholdes motivasjonen for videre svømming.


Trenere:

Ansvarlig trener: Eivind T. Larsen