Alle våre instruktører er "egne" svømmere, tidligere og fremdeles aktive, og de innehar følgende kvalifikasjoner:

  • De har gjennomgått Instruktør 1 kurs (mange har også instruktør 2 kurs)
  • Alle gjennomfører årlig livreddningsprøve
  • Alle har politi attest.

Instruktørene og kursansvarlig har jevnlig møter hvor de deler på erfaringer fra bassenget, dette for å gjøre kursene så gode og gøye som mulig. Svømmeforbundet er årlig på besøk og har ansvaret for innholdet i våre kurs.

Vi leker og lærer i bassenget. Velkommen til kurs hos Åstveit Svømmeklubb

 

instruktrer