Vannmerke m/foreldre

vannmerket

På dette kurset er den voksne med barnet i vannet. Alder ca 2-4 år. Den voksne deltar aktivt i øvelsene sammen

med barnet. Kurset går på dypt vann for barna, voksne kan fint stå ca 110 cm. Barna skal lære vannet å kjenne, føle seg trygge, tåle å få vann i ansikt. Dykke hodet under vann, og se under vann. Dette kurset er første kurs på

vanntilvenningen, passer for barn fra ca 2,5 å 


Trinn 1: Vannmerket

vannmerket

"Vannmerket" er beregnet for deg som er fra 4-5 år. Fokus på kurset er glede og mestring i vann gjennom lek. Innholdet består av individuelle- og partnerøvelser, der eleven alene eller sammen med en partner samler erfaring med vannet egenskaper. Så går man videre til lek- og spilløvelser, som har den fordel at det leder elevens oppmerksomhet vekk fra vannet, og gjør at barna ikke merker hvor "dristige" de er. Vi avslutter med testøvelser som kartlegger om eleven mester det som skal til for å gå videre med kjernefunksjonen "dykke".


Trinn 2: Hval

hvalmerket

 

 

 

"Hval" er beregnet for deg som er mellom 4,5 og 9 år. Her skal du bli enda tryggere i vannet og gjennom lek og øvelser. Forkunnskaper: vannmerket eller tilsvarende. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann, dykke og orientere seg der.
Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:
·    Kjerneøvelse 1: Holde pusten, hodet under vann, åpne øynene.
·    Kjerneøvelse 2: Holde pusten, dykke ned, hente gjenstander på bunnen.
·    Kjerneøvelse 3: Holde pusten, dykke mellom beina på en partner.
·    Kjerneøvelse 4: Hoppe fra bassengkanten, hente gjenstander fra bunnen.


Trinn 3: Skilpadde

skilpaddemerket

 

 

 

"Skilpadde" er for deg som er mellom 4.5 og 9 år. Forkunnskaper: Hvalmerket eller tilsvarende. Å bli bevisst på at kroppen "bærer" vannet er helt sentralt i svømmeopplæringen. Fra det øyeblikket elevene flyter under vann, eller ved overflaten, kan flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å kunne flyte best mulig er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor kommer flyting etter dykking.
Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:
·    Kjerneøvelse 5: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning.
·    Kjerneøvelse 6: Holde pusten, flyte på ryggen, linjeholdning.
·    Kjerneøvelse 7: Holde pusten, hoppe fra kanten, flyte opp på magen, linjeholdning.
·    Kjerneøvelse 8: Holde pusten, flyte på magen, linjeholdning, dreie på ryggen, puste, linje.
·    Kjerneøvelse 9: Holde pusten, flyte, balansere på mage og rygg i linje, puste.Trinn 4: Pingvin

pingvinmerket

 

 

 

"Pingvin" er for deg som er mellom 4.5 og 9 år. Forkunnskaper: Skillpaddemerket eller tilsvarende. Å gli under vann eller i overflaten er flyting i bevegelse. Her får eleven muligheten til å erfare vannet motsandskraft. Avhengig av kroppens form og stilling, samt glihastigheten, økes eller reduseres motstanden. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.
Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:
·    Kjerneøvelse 10: Gli på magen, linjeholdning.
·    Kjerneøvelse 11: Gli på ryggen, linjeholdning.
·    Kjerneøvelse 12: Gli i linjeholdning med dreining fra mage til rygg, puste, tilbake på magen.
·    Kjerneøvelse 13: Gli med crawlbein på magen, linje.
·    Kjerneøvelse 14: Gli med crawlbein på ryggen, linje, puste, dreie på magen,crawlbein.
·    Kjerneøvelse 15: Hoppe, flyte opp, linje på magen, crawlbein, dreie på ryggen, puste.Trinn 5: Selungen

selungenmerket

"Selungen" er beregnet for deg som er fra 5 til 10 år. Forkunnskaper: Pingvinmerket eller tilsvarende. Alle bevegelser i vannet med armer og bein viderefører erfaringen av vannets motstandskraft. Målet er å utnytte motstanden slik at kraften i bevegelsene skaper fremdrift.
Etter endt kurs skal eleven kunne utføre:
·    Kjerneøvelse 16: Sculling, crawlbein på mage og rygg, linjeholdning, rytmisk pusting.
·    Kjerneøvelse 17: Crawlsvømming uten pusting
·    Kjerneøvelse 18: Crawlsvømming med rytmisk pusting, linjeholdning.
·    Kjerneøvelse 19: Ryggsvømming, linjeholdning, pust.
·    Kjerneøvelse 20: Gli-stup+crawlsvømming.
Ved bestått "selungekurs" kan eleven betegnes som svømmedyktig.

 


Sel

selmerket

 

 

 

Videregående kurs 1:
·    videreføring av svømmearter crawl, rygg
·    innføring av riktige teknikkprinsipp
·    grunnleggende brystsvømming
·    lek
·    dykking
·    stuping
·    kjennskap til livredning
Dette kurset passer fint for deg som er begynt å svømme litt. Bør svømme ca 8 meter på dypt vann.


Sjøløve

sjolovemerket

 

 

 

Videregående kurs 2
·    videreføring av svømmearter crawl, rygg, bryst
·    teknikktrening
·    lek
·    dykking
·    stup
·    kjennskap til livredning
·    grunnleggende sculling (øvelse for vannfølelse)
·    bør kunne svømme ca 16 meter på dypt vann.


Delfin

delfinmerket

 

 

 

Videregående kurs 3:
·    treningsinnlæring i crawl, rygg, bryst
·    teknikktrening
·    lek
·    stup
·    kjennskap til livredning
·    sculling (øvelse for vannfølelse)
·    bør kunne svømme 100 meter sammenhengende på dypt vann.

Dette kurset er bare etter anbefaling fra instruktør.


Hai

haimerket

 

 

 

Videregående kurs 4
·    krav er delfin kurs
·    treningsinnlæring i crawl, rygg, bryst
·    teknikktrening med fokus på bryst
·    lek
·    stup
·    kjennskap til livredning
·    sculling (øvelse for vannfølelse)
·    bør kunne svømme 200 meter sammenhengende på dypt vann.


Vann-aerobic

Du vil fort oppdage hvor effektivt man kan trene og holde seg i form i vann. Du drar nytte av det faktum at kroppen blir lettere i vannet, faktisk veier man mindre enn 5 prosent av den kroppsvekten man har på tørt land! I tillegg støtter vannet alle deler av kroppen. Risikoen for skader og overbelastninger er minimal fordi belastning på leddene er liten.
Svømming som mosjonsaktivitet er sunt for alle. Uansett alder eller form. Formkurven stiger allerede etter noen få ukers trening.
Det spesielle med trening i vann er at den skaper like muligheter for gammel som ung, utrent og trent, slank og tykk. Vannet hvisker ut forskjellene på en måte landtrening sjelden kan.
Effekten av vanntrening er imidlertid svært avhengig av hvordan den enkelte jobber med vannet som motstand. Jo høyere tempo og kraft/innsats, desto mer effektivt arbeid. Treningen gir omtrent de samme gevinstene som variert trening på land: Bedre kondisjon, styrke, bevegelighet, koordinasjon og balanse, økt forbrenning og bedret funksjon, men knapt noen risiko for skade. (Vanntempratur 28 grader)
crawl-kurs ungdom/voksne
Formålet med dette kurset er at deltagerne skal lære grunnleggende crawlteknikk. Vi kommer også inn på andre svømmeteknikker hvis det blir tid, samt vendeteknikk.
Kurset er åpent for alle fra 14 år og oppover Og anbefales for:
·    de som har vannskrekk
·    de som vil forbedre sine svømmeferdigheter
·    de som ønsker å lære svømmeartene; crawl, rygg og bryst


 

Crawl/teknikk voksne

Etterspørselen etter voksen kurs øker. Her er to sykkelklubber som skal ha deltakere til Bergen-Voss triatlon.
Vi vil ha to baner og dele deltakerne opp etter nivå. Læring av riktig crawl teknikk, viktig for å spare krefter på svømme etappen. God trening for de som kan noe teknikk, god læring for de som ikke kan noe teknikk.