Svømmeskolen i Åstveit Svømmeklubb

bilde03

Åstveit svømmeklubb arrangerer kurs for barn i alle aldre. Vi har lagt opp kursene etter Norges svømmeskole sin standard. Målet med denne svømmeopplæringen er å gjøre barn trygge i vann samt øke ferdighetene i vannet. Etter å ha fulgt merkene i denne svømmeskolen, skal en være klar for å begynne med aktiv svømming i Åstveit svømmeklubb. Her skal en gå videre i å lære forskjellige svømmeteknikker.

Norges svømmeforbund har utviklet en kursrekkefølge fordelt på ferdighetsmerker. Under kan du se hvilke krav og ferdigheter en har til de forskjellige kursene.

I tillegg har vi i år tilbud om vann-aerobic for voksne. Bassenget holder 27 grader.

Åstveit Svømmeklubb forbeholder seg rette til å avlyse kurs med for få deltakere. Vi vil da gjøre vårt ytterste for å finne et kurs dere kan være fornøyd med.

Det er ikke alltid like lett og definere begrepet ”å kunne svømme”, det avhenger veldig av hvem man spør. Norges svømmeforbund definerer begrepet slik:

Svømmedyktighet er den som kan ta seg trygt frem i vannet med effektive svømmebevegelser, som trives i vann, og mestrer forskjellige ferdigheter over og under vann.

Det å kunne svømme er en mer betydningsfull ferdighet enn andre ferdigheter, fordi den av avgjørende for livberging i vann. Jo bedre svømmeferdigheten er, desto større er sjansen for å redde sitt eget og kanskje også andres liv, hvis en ulykke først skulle være ute.

Videre åpner gode svømmeferdigheter for en rekke andre aktiviteter, alt fra båtturer i sommersolen, via avspenning, rehabilitering, terapi og helseaktiviteter, til konkurransesvømming helt opp til Olympisk nivå.

De første svømmeartenebilde02I tråd med Norges Svømmeforbunds filosofi tar kursene utgangspunkt i at crawl og ryggsvømming er de to svømmeartene som skal lærer først. Det skyldes at bevegelsesmønsteret disse to teknikkene er relativt like, og langt enklere enn bryst- og butterflysvømming.

Vanntilvenning
Vanntilvenning har en sentral plass i svømmeskolen. Det jobber vi oss gjennom den metodiske utviklingen fra elevene tar det første skrittet ut i bassenget, til de har tilpasset seg vannet, og trives der. Dette skjer gjennom lek, spill og gruppeoppgaver. Målet er å skape trygge og nysgjerrige elever.

Kjernefunksjonene
Det å mestre vannet, forutsetter å mestre kjernefunksjonene dykke, flyte, gli og fremdrift. Funksjonene bygger på hverandre. For å sikre en vellykket læreprosess er det viktig at eleven får nok tid til å mestre ferdighetene for hver kjernefunksjon før de går videre til neste steg.

Kjerneøvelser
Kjernefunksjonene mestres gjennom å lære kjerneøvelser. De fire kjernefunksjonene består av til sammen 20 kjerneøvelser. Hver og en har en klar målsetting, men ulike utfordringer for elevene. Ulike progresjonsøvelser leder frem mot hver kjerneøvelse, som tilsvarer en test. Denne viser om eleven har de nødvendige ferdighetene til å gå videre.

Trivsel, motivasjon og variasjon
Vår filosofi bygger på disse begrepene. Målet er at hver økt skal være utfordrende og gøy. Dette skjer ved en trinnvis progresjon der kjente øvelser varieres, og skaper nye utfordringer hele tiden. På den måte blir undervisningen avvekslende, intensiteten høy og øvelsenes vanskelighetsgrad kan tilpasses elevens nivå og lærehastighet.