Logg inn

Ditt barn har fulgt våre svømmekurs og er nå klar for å starte i klubbens treningsgrupper. Med siste kurs fikk de en forsmak på hva svømmetrening er. Det er meter og meter, styrke og teknikk, belønningen hentes ut på stevner da tiden på øvelsene går nedover.

briller

Fra en til ni treninger i uken

Svømming er en idrett med mye trening og første gruppe, som er e-gjengen, trener i 1 time 2-3 ganger i uken. Våre eldste svømmere i Åstveit svømmeklubb trener opp til 7 økter i uken, pluss basis og styrketrening. Derfra er ikke veien lang til Bergenssvømmerne hvor våre elitesvømmere har et treningstilbud på 9 til 11 treninger per uke. Bergenssvømmerne er en klubb vi driver sammen med Arna, Bs-lk og Delfana.

 

Foreldre må delta

Åstveit svømmeklubb er drevet av foreldrene til barna i klubben. Dette innebærer at alle må være med å bidra til klubben. Vi selger ikke lodd eller andre ting til inntekt for klubben, men har i stedet satset på kursvirksomhet og kafe ved arrangementer.

Vi har 3 svømmestevner i året (lør og søn), der vi blant annet driver kafé i hallen. Ved disse arrangementene trenger vi foreldre, både til drift og til å bake. Inne i hallen trenger vi tidtakere og speaker og noen i sekretariatet. Så her er oppgaver nok for alle.

Ellers har vi 5 klubbstevner i året. Disse går på onsdager. Ellers trenger vi foreldre som reiseledere ved stevner ut av byen. Reisestevner blir det flere av, jo eldre og bedre barna blir til å svømme.

 

Dugnad for klubbrommet

Vi har planer om å pusse opp klubbrommet i kjelleren i Åstveithallen. Alle "handyman-"eller kvinner som kan tenke seg å ta i et tak skal få lov å bidra. Planen er at rommet skal kunne brukes av svømmerne til for eksempel filmkvelder eller andre sosiale aktiviteter. Ellers brukes dette rommet til trenermøter, styremøter samt som sekretariat ved svømmestevner.

 

Forslag til aktiviteter

Foreldre må gjerne komme med innspill og forslag til aktivitet. Vi ønsker flere forslag og vi ønsker mer bidrag i form av aktiviteter, deltakelse og dugnad.

 

Instruktør-, trener- og dommerkurs

Vi har stadig behov for flere trenere og instruktører i tillegg til dommere. Eldre svømmere som ønsker å trappe ned sin aktivitet, får tilbud om instruktør- eller svømmetrener-kurs for at de fortsatt skal være en viktig del av miljøet de har hatt rundt seg i mange år. Vi vil skape et trygt og godt miljø for våre barn og ungdommer i klubben, de skal vite at vi er mange som bryr oss om hver enkelt av dem. Klubben har også en forpliktelse i å stille med et visst antall dommere. I dag mangler klubben dommere. Vi håper at flere foreldre melder sin interesse for å ta et nettbasert dommerkurs

 

Svømmeskole

Klubben driver svømmeskole etter mal fra Norges svømmeforbund. Svømmeskolen har som mål å gi barn trygghet i vann og basiskunnskap i de forskjellige svømmeteknikkene. Gjennom svømmeskolen ønsker vi å skape motivasjon og interesse for å satse videre på svømming som idrett.

 

Svømmetrening

Åstveit svømmeklubb har som mål å tilby et individuelt tilpasset treningsopplegg for alle som ønsker å utvikle seg innen svømmeidretten. Treningene er inndelt i treningsgrupper tilpasset den enkeltes ferdigheter og treningsvilje.

 

Konkurransesvømming

Svømmeklubben skal kunne gi tilstrekkelig treningsmengde, treningsveiledning og utfordringer for svømmere inntil de når junior NM-nivå. Frem til dette nivået har klubben et variert og tilpasset treningsopplegg med svømmetrening, basistrening og styrketrening. En deltar på svømmestevner fortrinnsvis lokalt, samt noe nasjonalt. Det tilbys en til to treningsleire i året for elitesvømmerne.

 

Bergenssvømmerne

Når svømmerne har nådd et elitenivå, er det naturlig at de går over til Bergenssvømmerne, for å få et mer stimulerende treningsmiljø, flere treninger og mer utfordringer. Åstveit svømmeklubb er en av moderklubbene til Bergenssvømmerne. Bergenssvømmerne har som mål å utvikle svømmere til et høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.

 

Mer enn bare svømming

Våre aktive svømmere bruker mye tid på idretten. Det kreves tid og det kreves ressurser både fra svømmerne selv og foreldre. Det er derfor viktig at klubben bidrar og stimulerer til at deltakelse gir både en sportslig og sosialt gevinst.

Styret i svømmeklubben har som mål å tilrettelegge for at aktivitetene og kostnadene skal ligge på et akseptabelt nivå for alle.


Kjøreregler i Åstveit svømmeklubb

  • Hver og en føler seg akseptert og respektert og kan uttrykke seg fritt uten å være redd for å dumme seg ut.
  • Vi gir hverandre støtte og oppmuntring.
  • Vi kan vise frem uferdighet og vise hva vi ikke er så gode på, dette er ikke Norsk mesterskap i å være flink.
  • Vi kan analysere, reflektere og lære av våre "feil" i fellesskap.
  • Vi kan motta og gi tilbakemeldinger fra hverandre på en konstruktiv måte.
  • Vi skal innse at styrken i vår klubb ligger i vår forskjellighet som vi sammen skal dele. Det er viktig å gå på banen for å gjøre det bra, men det er viktigere å gå på banen for å gjøre hverandre gode.
  • Vi skal komme på trening og stevner med godt humør og en positiv innstilling.

Samhold, vennskap og treningsglede- det gjør oss alle til VINNERE!

Velkommen til klubben!

Mvh Styret i Åstveit svømmeklubb
Takk til våre samarbeidspartnere:
Linjeskille 1
Linjeskille 2
Linjeskille 3
Linjeskille 4
Linjeskille 5
Hurtiglinker:
Scroll Up