Logg inn

Tradisjonen tro deltar ÅSK i Hovedprosesjonen sammen med andre Idrettslag og frivillige organisasjoner. Hovedprosesjonen skal være oppstilt på Koengen kl 10.15.

idrettslagene i år plassert i kolonne 6.Det er viktig at lagene er ute i god tid til oppstilling.Viking og Vestkantsvømmerne som har jubileum skal gå først i kolonnen ellers er det ingen fast oppstilling.Husk da å være oppstilt senest kl 1015.Avmarsj er kl 1030.

Til idrettslagene som har tenkt å delta i Hovedprosesjonen 17 mai i Bergen.
Hovedprosesjonen benytter Koengen som oppstilingsplass. Starten er kl. 10.30. Vi vil at idrettslagene skal være tidlig ute på oppstillingsplassen i kolonne 6.

Håper at idrettslagene vil vise seg fram fra sin beste side og lage en flott feiring av dagen.Vær ute i god tid til oppstillingen.Senest kl 1015.

Deltagelse i 17 mai prosesjonen er en stolt tradisjon hvor ikke minst idrettslagene i Bergen bidrar til å sette farge på 17. mai feiringen gjennom byens gater. Hovedprosesjonen gir mulighet for å markere ditt idrettslag. Vi oppfordrer alle som skal delta å benytte anledningen til å fremheve sin virksomhet/identitet. Still derfor i lagets drakter.

Unngå unødvendige stopp som skaper store luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.
Benytt 17 mai komiteens hjemmeside for mer informasjon. www.17-mai.no

Takk til våre samarbeidspartnere:
Linjeskille 1
Linjeskille 2
Linjeskille 3
Linjeskille 4
Linjeskille 5
Hurtiglinker:
Scroll Up