Logg inn

Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av denne gruppen er det satt opp følgende veiledende sportslige krav (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):

- Det forventes at utøverne har gjennomført LÅMØ-øvelsene på approberte stevner. 
Jenter: 200 poeng (FINA 2016) på èn øvelse. 
Gutter: 190 poeng (FINA 2016) på èn øvelse.

Det er først og fremst hovedtreners vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen. Det er et krav at utøverne i denne gruppen jobber hardt og målrettet for å få ut sitt fulle potensiale i konkurranse.

Utøvere kan, uten å ha oppnådd de sportslige kravene, tas opp på subjektivt grunnlag dersom hovedtrener anser dette som den beste løsningen for utøveren og for gruppen.

Treningskrav: 

I denne gruppen skal utøverne klargjøres for å tåle treningsbelastningen som følger med en overgang til A-gruppen. Treningen skal foregå på en bærekraftig måte, som sikrer en god langsiktig utvikling for utøverne. I denne gruppen starter utøverne med å tilegne seg gode og selvstendige treningsvaner. Det er en forventning at utøverne stiller på 4-5 svømmeøkter per uke.

Hovedmål: 

Utøverne i denne gruppen skal primært jobbe mot deltagelse i LÅMØ (Landsdels Årsklasse-Mønstring), samt lokale approberte stevner. I tillegg kan det være aktuelt for noen å delta på ÅM (Årsklassemesterskapet).


Trenere:

Preben Holm Paulsen (Hovedtrener) - 468 89 561
Christoffer Tofte Haarsaker
Christian Tronvoll


Svømmere:

 • Marthe Soldal
 • Lisa Eide Salhus
 • Marie Iversen
 • Hedda Oppedal
 • Melani Klicek
 • Leander Warncke-Wang
 • Adrian Roll-Christiansen
 • Joakim Ynnesdal
 • Tuva Haukanes Sulen
 • Helle Aas
 • Matilda Mæland
 • Sanne Kristine Sæther Kalstad
 • Mia Eliassen Remme
Takk til våre samarbeidspartnere:
Linjeskille 1
Linjeskille 2
Linjeskille 3
Linjeskille 4
Linjeskille 5
Hurtiglinker:
Scroll Up