Logg inn

Om Gruppen:

Kvalifikasjonskrav: 

For å bli en del av denne gruppen må svømmerne tilfredsstille følgende krav, og i tillegg være under 13år:

1. Kunne svømme crawl og rygg med effektive armtak og beinspark.
2. Kunne svømme bryst og butterfly med armtak og beinspark i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.
3. Kunne gjennomføre vendinger i alle stilarter i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.
4. Kunne gjennomføre startstup og ryggstart i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.

Det er først og fremst hovedtreners vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen.

Treningskrav:

I denne gruppen skal utøverne klargjøres for å tåle treningsbelastningen som følger med en overgang til B-gruppen. Det forventes at svømmerne i denne gruppen deltar på minimum 3 svømmeøkter per uke.

Hovedmål:

I denne gruppen skal svømmerne jobbe målrettet for å mestre LÅMØ-øvelsene. Deltagelse på lokale approberte svømmestevner vil være et naturlig mål for denne gruppen.


Trenere:

 Helene Dalland


Svømmere:

Markus Eliassen Remme
Matilde Grüner Grønnestad
Celice Iden Ryland
Ragna May Høsteng-Hausvik
Martine Gill-Iversen
Sebastian Tempel
Eirik Alexander Håkansson
Lukas Karlsøen
Adriana Baltazar Birkeland
Sunna Vatle Nesthus
Caroline Larsen
Norah Alice Lerkerød Rasmussen
Torjus Hagen-Johansen
Nora Valland Sokki
Anna Bracke
Live Haug
Synne Onsøien
Takk til våre samarbeidspartnere:
Linjeskille 1
Linjeskille 2
Linjeskille 3
Linjeskille 4
Linjeskille 5
Hurtiglinker:
Scroll Up