Logg inn

Alle nyheter

teknisk feil

Vi har dessverre mottatt dårlige nyheter etter sommerferien.
Arbeidene med utbedringer av Åstveithallen er blitt forsinket,
og svømmehallen er utilgjengelig.

Det gir oss noen utfordringer mht til oppstart av kurs og treninger.
Det blir derfor ikke oppstart på mandag 14.august som annonsert før sommerferien.

Vi er i dialog med kommunen og andre klubber om alternative løsninger,
og vi håper å kunne starte opp mandag 21. august.

Vi beklager dette, og vil komme med mer informasjon så fort vi har fått avklart
alternativer.

Vennlig hilsen

Atle Heimnes
Styremedlem Åstveit svømmeklubb

 

Tradisjonen tro deltar ÅSK i Hovedprosesjonen sammen med andre Idrettslag og frivillige organisasjoner. Hovedprosesjonen skal være oppstilt på Koengen kl 10.15.

idrettslagene i år plassert i kolonne 6.Det er viktig at lagene er ute i god tid til oppstilling.Viking og Vestkantsvømmerne som har jubileum skal gå først i kolonnen ellers er det ingen fast oppstilling.Husk da å være oppstilt senest kl 1015.Avmarsj er kl 1030.

Til idrettslagene som har tenkt å delta i Hovedprosesjonen 17 mai i Bergen.
Hovedprosesjonen benytter Koengen som oppstilingsplass. Starten er kl. 10.30. Vi vil at idrettslagene skal være tidlig ute på oppstillingsplassen i kolonne 6.

Håper at idrettslagene vil vise seg fram fra sin beste side og lage en flott feiring av dagen.Vær ute i god tid til oppstillingen.Senest kl 1015.

Deltagelse i 17 mai prosesjonen er en stolt tradisjon hvor ikke minst idrettslagene i Bergen bidrar til å sette farge på 17. mai feiringen gjennom byens gater. Hovedprosesjonen gir mulighet for å markere ditt idrettslag. Vi oppfordrer alle som skal delta å benytte anledningen til å fremheve sin virksomhet/identitet. Still derfor i lagets drakter.

Unngå unødvendige stopp som skaper store luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.
Benytt 17 mai komiteens hjemmeside for mer informasjon. www.17-mai.no

 

singelsvmmer

Åstveit Svømmeklubb inviterer til approbert stevne i Åstveithallen for jenter og gutter i årsklassene 2008 og eldre.

Bassenget har 6 baner og holder 27 grader.

Det vil bli elektronisk tidtaking og all informasjon om stevnet blir lagt på livetiming.medley.no, alternativt ltmobil.medley.no for håndholdte enheter.

Stevnet arrangeres i henhold til NSF’s lover og regler.

Tidspunkt:     Lørdag 11.3.17     Innsvømming kl 10.00, start kl 11.00

                        Søndag 12.3.17   Innsvømming kl 10.00, start kl 11.00

 Lagledermøte: kl 10.00 begge dager (på klubbrommet i kjelleren).

Full invitasjon med øvelsesoppsett finner dere her

 

Tradisjonen tro deltar ÅSK i Hovedprosesjonen sammen med andre Idrettslag og frivillige organisasjoner. Hovedprosesjonen skal være oppstilt på Koengen kl 10.15.

idrettslagene i år plassert i kolonne 6.Det er viktig at lagene er ute i god tid til oppstilling.Viking og Vestkantsvømmerne som har jubileum skal gå først i kolonnen ellers er det ingen fast oppstilling.Husk da å være oppstilt senest kl 1015.Avmarsj er kl 1030.

Til idrettslagene som har tenkt å delta i Hovedprosesjonen 17 mai i Bergen.
Hovedprosesjonen benytter Koengen som oppstilingsplass. Starten er kl. 10.30. Vi vil at idrettslagene skal være tidlig ute på oppstillingsplassen i kolonne 6.

Håper at idrettslagene vil vise seg fram fra sin beste side og lage en flott feiring av dagen.Vær ute i god tid til oppstillingen.Senest kl 1015.

Deltagelse i 17 mai prosesjonen er en stolt tradisjon hvor ikke minst idrettslagene i Bergen bidrar til å sette farge på 17. mai feiringen gjennom byens gater. Hovedprosesjonen gir mulighet for å markere ditt idrettslag. Vi oppfordrer alle som skal delta å benytte anledningen til å fremheve sin virksomhet/identitet. Still derfor i lagets drakter.

Unngå unødvendige stopp som skaper store luker som forplanter seg gjennom hele prosesjonen.
Benytt 17 mai komiteens hjemmeside for mer informasjon. www.17-mai.no

 

 

klar

Velkommen til ny svømmesesong i Åstveit svømmeklubb.
Registrering av svømmere for vår 2017 sesongen er nå åpnet opp på www.astveit.no.
Frist for registrering er 30. januar.

Dersom noen er usikker på hvilken gruppe de skal melde seg på, så kontakt trenerne.

På dugnadsfronten skal vi være med å arrangere 3 nasjonale og internasjonale stevner denne sesongen. Dugnads potten er derfor satt til  8 poeng for denne perioden.

Vi ønsker å forbeholde noen av dugnadsaktivitetene for D, E og F gruppen. Dette er for å gi disse gruppene en mykere start på "dugnadskarriæren":-) Dvs at dugnadsoppgavene denne gangen har en beskrivelse som viser hvilke grupper vi ønsker skal melde seg på disse oppgavene.
NB! D,E og F gruppen kan melde seg på alle dugnadsoppgaver, også de som ikke er forbeholdt dem. BS, A, B og C skal helst ikke velge oppgaver som er forbehold D, E og F.

For detaljer om hvordan å registrere seg, klikk på registreringsvalget i menyen til venstre
 
Lykke til med en spennende sesong.

Mvh

Atle Heimnes

 

Underkategorier

Takk til våre samarbeidspartnere:
Linjeskille 1
Linjeskille 2
Linjeskille 3
Linjeskille 4
Linjeskille 5
Hurtiglinker:
Scroll Up