B-gruppen

Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av denne gruppen er det satt opp følgende veiledende sportslige krav (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):

 • Det er satt opp tidskrav på alle 5 LÅMØ-øvelsene. Svømmerne må være under minimum 3 av disse kravene. Alle må ha oppnådd kravet på 400fri.
 • Alle LÅMØ-øvelsene må være gjennomført med godkjent tid på approbert stevne i løpet av det siste året.
Øvelse Krav
400fri 6,10,00
200rygg 3,30,00
200bryst 3,50,00
100fly 1,40,00
200medley 3,30,00

Det er først og fremst hovedtreners vurdering i forhold til holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen. Det er et krav at utøverne i denne gruppen jobber hardt og målrettet for å få ut sitt fulle potensiale i konkurranse.

Utøvere kan, uten å ha oppnådd de sportslige kravene, tas opp på subjektivt grunnlag dersom hovedtrener anser dette som den beste løsningen for utøveren og for gruppen.

Treningskrav: 

I denne gruppen skal utøverne klargjøres for å tåle treningsbelastningen som følger med en overgang til A-gruppen. Treningen skal foregå på en bærekraftig måte, som sikrer en god langsiktig utvikling for utøverne. I denne gruppen starter utøverne med å tilegne seg gode og selvstendige treningsvaner. Det er en forventning at utøverne stiller på 4-5 svømmeøkter per uke.

Hovedmål: 

Utøverne i denne gruppen skal primært jobbe mot deltagelse i LÅMØ (Landsdels Årsklasse-Mønstring), samt lokale approberte stevner. I tillegg kan det være aktuelt for noen å delta på ÅM (Årsklassemesterskapet).


Trenere:

Christoffer Tofte Haarsaker

Helene Dalland

Christian Tronvoll


NB: vi har valgt å dele B-gruppen i to separate grupper for å sikre best mulig oppfølging uansett treningsbakgrunn, treningsnivå og alder.

 

Svømmere i B1 (2005 og eldre):

 • Ivar Helland
 • Mia Eliassen Remme
 • Tomas Hope
 • Elise Book Dalsgård
 • Ida Mostraum
 • Hedda Oppedal
 • Mikkel Søbstad
 • Håkon Aae
 • Heine Eiken Byrknes
 • Sindre Berven
 • Anders Helland
 • Leander Warncke-Wang
 • Markus Eliassen Remme
 • Ragna May Høsteng-Hausvik

 

Svømmere i B2 (2006 og yngre):

 • Joakim Ynnesdal
 • Lukas Karlsøen
 • Sebastian Tempel
 • Eirik Alexander Håkansson
 • Norah Alice Lerkerød Rasmussen
 • Nora Valland Sokki
 • Torjus Hagen-Johansen
 • Anna Bracke
 • Live Haug
 • Melani Klicek
 • Synne Onsøien
 • Kristian Haugetun

Utskrift E-post