Veien til Bergenssvømmerne

Veien til Bergensvømmerne

 

"Forventninger til utøvere som tar sikte på en fremtid i Bergensvømmerne"

For å gjøre BS bedre og med høyere niveau, blir følgende kvalitetskrav innført fra 2013.

Subjektive poeng teller med i de totale poengene (se nederst).

 

KRAV – HOSPITANTER (Fina 2011 poeng)

Hospitantgruppen er en gruppe som skal skape en god overgang til å bli fullt medlem av BS.

Fina 2011 poeng

  Jenter Gutter
2013 630 poeng 620 poeng

 

 KRAV – FAST MEDLEM (Fina 2011 poeng)

En ønsket pointutvikling i BS (FINA 2011) – FAST

Høsten Jenter
   Gutter
2013 660 poeng 650 poeng
2014 675 poeng 665 poeng
2015 690 poeng 680 poeng
2016 700 poeng 690 poeng

 

Treningskrav:

•A-gjengen bør ha følgende mål:  minimum 12 timer i vand + 2 timer på land
•Hospitanter bør ha følgende mål  minimum 14 timer i vand + 2 timer på land
•Faste bør ha følgende mål  minimum 18 timer i vand + 4 timer på land

I tillegg kan man vuderes ut fra nedenstående og bruke det opp mot poengsummen:

•TRENINGSVILLIGHET (antall timer)

•HOLDNINGER (kunnskap, sulten til at lære, initiativ)
•LIVSSTIL (kosthold, leggetid, prioriteringer)
•GEOGRAFI (hvor mange gange kan du komme, og hvor mange kommer du)
•SOSIALE EVNER (være forbilde, bidra positivt, trekke i god retning)
 
•Karakter 1, 2 eller 3 gis av moderklubbtrenere. Maks er 15 point. Krav er 10 point.
•Disse poeng teller dobbelt på FINAs pointtabel(2011) i tilfelle av for få opnåtte poeng via resultater.
•Disse punkter skal vurderes fra individ til individ og vil være naturlige samtaleemner på møter med utøveren

Utskrift E-post