C-gruppen

Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av denne gruppen må svømmerne tilfredsstille følgende krav, og i tillegg være i alderen 13+:

1. Kunne svømme crawl og rygg med effektive armtak og beinspark.
2. Kunne svømme bryst og butterfly med armtak og beinspark i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.
3. Kunne gjennomføre vendinger i alle stilarter i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.
4. Kunne gjennomføre startstup og ryggstart i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.

Det er først og fremst hovedtreners vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen.

Treningskrav: 

I denne gruppen skal utøverne klargjøres for å tåle treningsbelastningen som følger med en overgang til B-gruppen. Det forventes at svømmerne i denne gruppen deltar på minimum 3 svømmeøkter per uke.

Hovedmål: 

 Deltagelse på lokale approberte svømmestevner vil være et naturlig mål for denne gruppen.


Trenere:

 Jakob Myklebust


Svømmere:

  • Kianosh Solheim
  • Andre Johannessen Folkedal
  • Andreas Helgesen Birkeland
  • Dorian Mroz
  • Sondre Gjerde Aardal
  • Eirik Gjerde Aardal
  • Edgars Beitans
  • Matilde Grüner Grønnestad
  • Martine Gill-Iversen
  • Joachim Saldano-Sæle

Utskrift E-post