LÅMØ-gruppen

Om Gruppen:

Kvalifikasjonskrav: 

For å bli en del av denne gruppen må svømmerne tilfredsstille følgende krav, og i tillegg være under 13år:

1. Kunne svømme crawl og rygg med effektive armtak og beinspark.
2. Kunne svømme bryst og butterfly med armtak og beinspark i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.
3. Kunne gjennomføre vendinger i alle stilarter i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.
4. Kunne gjennomføre startstup og ryggstart i henhold til de regler som gjelder på approberte svømmestevner.

Det er først og fremst hovedtreners vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen.

Treningskrav:

I denne gruppen skal utøverne klargjøres for å tåle treningsbelastningen som følger med en overgang til B-gruppen. Det forventes at svømmerne i denne gruppen deltar på minimum 3 svømmeøkter per uke.

Hovedmål:

I denne gruppen skal svømmerne jobbe målrettet for å mestre LÅMØ-øvelsene. Deltagelse på lokale approberte svømmestevner vil være et naturlig mål for denne gruppen.


Trenere:

Maria Bjerk Aarbu


Svømmere:

 • An Nhat Nguyen
 • Sigve Vidareid
 • Ovidie Warncke-Wang
 • Nora Karlsøen
 • Quang Nhut Truong
 • Kei Gidskegjerde
 • Marthine Dorthea Lerkerød Rasmussen
 • Tirill H.E. Kismul
 • Mara Isabel Larsen
 • Filip Bjerk Aarbu
 • Ingrid Elise Eiken Aasen

Utskrift E-post