Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av K1 er følgende veiledende sportslige krav satt opp (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):
Jenter: 600 poeng (FINA 2024) tilsammen på to øvelser i forskjellige stilarter.
Gutter: 600 poeng (FINA 2024) tilsammen på to øvelser i forskjellige stilarter.

 

Det er først og fremst hovedtreners vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen. Det er et krav at utøverne i denne gruppen jobber hardt og målrettet for å få ut sitt fulle potensiale i konkurranse.

Treningskrav: 

Det forventes at man har alt av svømme utstyr på kanten og man har klær til landtrening og styrketrening. Begynne å spesifisere mer på egne øvelser som man liker og er flink i.

Det foreligger en treningsplan som omfatter seks økter ukentlig, fordelt på to lokasjoner: Tre økter finner sted i Åstveithallen (mandag, onsdag og lørdag), mens de resterende tre øktene gjennomføres i AdO Arena (torsdag morgen, torsdag kveld og fredag). I tillegg inneholder programmet fire landbaserte treningsøkter.

Ved fravær fra trening skal det gis beskjed til trener.

Hovedmål: 

Det primære målet er å delta i nasjonale og internasjonale stevner, med en økt konsentrasjon på egne øvelser fremfor de som er karakteristiske for Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ). For å støtte dette målet, vil det være essensielt å integrere styrketrening med vekter og videreutvikle mobiliteten. 


Trenere:

Hovedtrener: Nikolai Sørebø