Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av K2 er følgende veiledende sportslige krav satt opp (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):


Svømmeren har kompetansen til å utføre alle øvelser som er relatert til Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) og er i stand til å svømme 1000 meter på omtrent 20 til 22 minutter.

 

Det er først og fremst hovedtreners og ansvarlige trenere sin vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen. Det er et krav at utøverne i denne gruppen jobber hardt og målrettet for å få ut sitt fulle potensiale i konkurranse.

Treningskrav: 

Det forventes at man har alt av svømme utstyr på kanten og man har klær til landtrening. Videre antas det at utøveren vil påta seg et større ansvar for sin egen utvikling, samt tilegne seg ytterligere kunnskap om svømming for konkurranseformål.

Det foreligger en treningsplan som omfatter fem økter ukentlig, fordelt på to lokasjoner: Fire økter finner sted i Åstveithallen (mandag, onsdag, fredag, og lørdag), og én avholdes på Stemmemyren (torsdag). I tillegg inkluderer treningsprogrammet fire landtreninger.

Det forventes at utøverne deltar i minst tre treningsøkter per uke.

Ved fravær fra trening skal det gis beskjed til trener.

Hovedmål: 

Målet er å posisjonere seg blant de 24 fremste i sin aldersgruppe under Landsdels Årsklassemønstring (LÅMØ) for å kvalifisere seg til deltakelse. Det legges også vekt på deltakelse i Bergen Swim Festival (BSF) og Nordsjøstevnet, som stiller spesifikke krav til de ulike svømmeøvelsene for de som ønsker å delta.


Trenere:

Ansvarlig trener: Gjertrud Leversen