Om Gruppen:

Opptakskrav:

For å bli en del av K4 er følgende veiledende sportslige krav satt opp (oppnådde krav medfører ikke automatisk opptak til gruppen):


Det forventes at utøveren kan svømme 100-200 meter crawl, 100 meter bryst, 100 meter rygg, og 25 meter butterfly uten å bli diskvalifisert. I tillegg må utøveren være i stand til å utføre et korrekt startstup.

 

Det er først og fremst hovedtreners og ansvarlige trenere sin vurdering i forhold til modenhet, holdninger, treningsinnsats og totalbelastning som avgjør hvem som blir en del av denne gruppen.

Treningskrav: 

Det forventes også at man har fokus på oppgaver og tilbakemeldinger på treningene.

Det foreligger en treningsplan som omfatter tre økter ukentlig i Åstveithallen (mandag, onsdag og lørdag). I tillegg inkluderer treningsprogrammet to landtreninger.

Det forventes at man kommer på 2 treninger i uken.


Ved fravær fra trening skal det gis beskjed til trener.

Hovedmål: 

I denne gruppen er det et betydelig fokus på utvikling av korrekt teknikk og hurtighet over både kortere og lengre distanser (100-200 meter) rettet mot konkurransesvømming og videre avansement i gruppene. Det legges også økt vekt på bevegelighet og styrkeutvikling.


Trenere:

Ansvarlig trener: Eivind M. Myhr/Norah A. L. Rasmussen