Alle nyheter

Årsmøte 23.03.2022

Styret i Åstveit Svømmeklubb inviterer til årsmøte

Årsmøtet avholdes onsdag 23. mars 2022 kl. 18.00 via Teams. Teamslink

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åstveit Svømmeklubb i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. For tidligere medlemmer som har betalt kontingent for 2021, er det tilstrekkelig at medlemskontingenten er innbetalt dagen før årsmøtet. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Medlemskontingent NOK 250 betales inn via Spond. Kontakt Ina J. E. Kismul (Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.) for å bli støttemedlem.

Til behandling foreligger:

 1. Godkjennelse av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å medundertegne protokollen
 3. Godkjennelse av innkalling og sakslisten
 4. Godkjennelse av årsberetning for 2021
 5. Godkjennelse av regnskap og balanse for 2021
 6. Fastsettelse av medlemskontingent
 7. Behandling av innkomne forslag
 8. Godkjennelse av budsjett for 2022
 9. Valg:
  • Styre med leder, nesteleder, styremedlemmer og varamedlem
  • Kontrollutvalg
  • Valg av valgkomité
  • Valg av representanter til ting

 

Saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig fra 17.03.22

Send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for oversendelse av saksdokumenter.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.docx

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Utskrift E-post

Koronasituasjonen pr. 03.01.21

Først og fremst: Godt nytt år alle svømmere, trenere og foreldre!

Som de fleste sikkert har fått med seg, har regjeringen i kveld, strammet inn på tiltakene.

Følgende tekst er hentet ut fra regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Alle organiserte fritidsaktiviteter, idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynsamlinger innendørs, anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også arrangementer innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter.

Åstveit Svømmeklubb følger regjeringens anbefaling om å utsette alle aktiviteter innendørs t.o.m 18.01.21.

Vi vil jobbe for å få i gang noe alternativ trening, som event. vil starte opp fra 11.01. som f.eks. trening via Zoom eller kanskje fjelltur. Vi bruker den kommende uken til å planlegge og håper alle har forståelse for situasjonen.

Ved spørsmål, kontakt oss: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Åstveit Svømmeklubb

Utskrift E-post

Årsmøte utsatt til 10.06.2020

Årsmøtet som skulle vært avholdt 25. mars vil bli utsatt til 10. juni kl. 20. NIF har gitt dispensasjon på utsettelse frem til 15. juni.
Årets møte blir holdt via nett, og alle som vil være deltakere vil få tilsendt link i forkant av møte.
 
Årsmøte i Åstveit Svømmeklubb!
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 27. mai 2020 til mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Styreleder)
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest 1 uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.
For å være stemmeberettiget på årsmøtet må følgende være oppfylt:
- For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned.
- For tidligere medlemmer, som har betalt kontigent for 2019, er det nok at medlemskontigent er innbetalt dagen før årsmøtet.
- Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Medlemsskap på NOK 250,- betales inn via Åstveitportalen, astveit.no, velg medlemskontigent 2020 fra menyen.

Årsmøtet er det styrende organet i klubben og det viktigste møtet vi har i løpet av året. Her tar vi en oppsummering av året som har gått og legger en plan for innværende år.
Vi håper at så mange som mulig vil være med å påvirke klubbens framtid.

 

Foreløpig saksliste:
1. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å medundertegne protokoll
2. Gjennomgang og Godkjenning Årsmelding
3. Gjennomgang og Godkjenning Årsregnskap 2019
4. Fastsettelse av medlemskontigent
5. Valg av fullmakt til styret for å kunne tildele enkeltpersoner oppgaver i foreldregrupper og møterett i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Valg av styre 2020
8. Valg av revisorer 2020
9. Valg av valgkomite (Leder, medlemmer) 2020
Forslag til årsmøtet må sendes til styret innen 27. mai 2020.
Sakspapirer for møtet vil være tilgjengelig fra 03. juni 2020.

Send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for oversendelse av sakspapirer.
Med vennlig hilsen
ÅSK Styret

Utskrift E-post

Oppdatert status Koronavirus

Oppdatering fra Åstveit Svømmeklubb

Vi minner igjen om at Åstveit Svømmeklubb til enhver tid forholder seg til folkehelseinstituttet og Bergen Kommune sin retningslinjer hva angår utbruddet av koronavirus i Norge. 

Vi oppfordrer alle til å være ekstra påpasselige med hygiene, og spesielt nøye med håndvask. Dette også før og etter trening. 

Det foreligger fortsatt ikke restriksjoner for trening, og vi opprettholder derfor vårt treningstilbud for alle grupper inntil vi eventuelt får andre instrukser. 

Dem som har vært i utlandet, og spesielt i ekstra utsatte områder, bes om å holde seg hjemme fra trening i to uker etter hjemkomst. Dette gjelder også om man har nær familie (foreldre/søsken) som har vært i utsatte områder. 

Vi ber også om at alle med symptomer på sykdom holder seg hjemme fra trening i minst to symptomfrie dager før de kommer på trening igjen. 

 

Informasjon fra folkehelseinstituttet

Informasjon om viruset finner dere på FHI sine nettsider: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Utdrag fra FHI sine sider:

Hva med svømmehaller og treningssenter?

I basseng vil klorinnholdet gjøre at viruset ikke lenger kan smitte. Per i dag er det derfor ingen begrensninger på bruk av svømmebasseng, men følg de generelle rådene for å unngå smitte, som er skissert over:

 • hold deg for nese og munn når du hoster eller nyser
 • vask hendene
 • hold avstand

Slik snakker du med barn om koronaviruset

 • Det er viktig å snakke med barn og unge om koronavirussykdom for å unngå frykt og for å skape trygghet rundt situasjonen.
 • Mange barn er opptatte av viruset, og lurer på om de vil bli syke og hvor farlig det er.

Hvordan snakke med barn?

Særlig viktig å tenke på i møte med små barn (mellom cirka 2 og 7 år)

 • Det er viktig å lytte til barnet, vær tilstede i samtalen og la barnet snakke ferdig.
 • Husk at særlig mindre barn «fyller ut» med fantasien når det er ting de ikke forstår.
 • Legg merke til om barnet ditt er opptatt av korona-utbruddet. Hvis ikke, hold igjen med å selv ta det opp.
 • Vær tydelig på at det er lov til å være redd, lei seg eller sint.
 • Vær konkret, klar og tydelig. Gjenta gjerne på ulike måter.
 • Forklar hvordan man blir smittet (dråpesmitte på nært hold) – og hvordan man unngår å bli smittet (Håndhygiene, nys i albuekroken osv)
 • Fortell hvem som behandler pasientene (flinke leger og sykepleiere)
 • Fortell hvordan man behandler pasientene – de sykeste må på sykehus og får medisin. De som bare er litt syke kan være hjemme, men kan ikke være sammen med andre mennesker på en stund (14 dager)
 • Sykdommen er alvorlig, men vi er godt forberedt i Norge.
 • Husk at det er mange tusen leger og sykepleiere og andre som passer på at pasientene får så god behandling som mulig.
 • Dersom barnet kjenner seg dårlig, så ta temperaturen. Barn med feber skal holdes hjemme fra skolen.

 

Dersom dere har spørsmål, bes det om at dere tar kontakt med klubben i følgende kanaler:

Konkurranseavdelingen: kontakt hovedtrener på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Kursavdelingen: kontakt svømmeskoleansvarlig på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Andre henvendelser: kontakt styreleder på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

Utskrift E-post

Viktig info ift Koronaviruset

Åstveit Svømmeklubb følger med på de nasjonale anbefalingene når det gjelder pågående utbrudd av koronavirus.


https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/?fbclid=IwAR1IO8_wle9mKSQTXIoquoz6JU0_j7ADefSlqOMHk5nyppMmxU9eII5leNk

Det er per dags dato ikke noen restriksjoner ift idrett hverken når det gjelder trening eller konkurranse. Vi har likevel noen ytterligere anbefalinger til våre medlemmer;

1. Det er mye feber og vanlig sesonginfluensa i omløp. Ikke kom på trening før du føler deg helt restituert og symptomfri. Dette både av hensyn til deg selv og dine medsvømmere.
2. Ta vare på ditt eget immunforsvar! Dette er ekstra viktig for svømmere på høyt nivå som har stor treningsmengde. Pass på god håndhygiene, spis sunt, få nok søvn, ikke bli kald etter trening men fortsett å svøm, tren, lek og le! Da er immunforsvaret ditt på topp!

 

Utskrift E-post