Viktig info ift Koronaviruset

Åstveit Svømmeklubb følger med på de nasjonale anbefalingene når det gjelder pågående utbrudd av koronavirus.


https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/rad-og-informajon-til-befolkningen-om-nytt-koronavirus-coronavirus-2019-nco/?fbclid=IwAR1IO8_wle9mKSQTXIoquoz6JU0_j7ADefSlqOMHk5nyppMmxU9eII5leNk

Det er per dags dato ikke noen restriksjoner ift idrett hverken når det gjelder trening eller konkurranse. Vi har likevel noen ytterligere anbefalinger til våre medlemmer;

1. Det er mye feber og vanlig sesonginfluensa i omløp. Ikke kom på trening før du føler deg helt restituert og symptomfri. Dette både av hensyn til deg selv og dine medsvømmere.
2. Ta vare på ditt eget immunforsvar! Dette er ekstra viktig for svømmere på høyt nivå som har stor treningsmengde. Pass på god håndhygiene, spis sunt, få nok søvn, ikke bli kald etter trening men fortsett å svøm, tren, lek og le! Da er immunforsvaret ditt på topp!

 

Utskrift E-post