Årsmøte utsatt til 10.06.2020

Årsmøtet som skulle vært avholdt 25. mars vil bli utsatt til 10. juni kl. 20. NIF har gitt dispensasjon på utsettelse frem til 15. juni.
Årets møte blir holdt via nett, og alle som vil være deltakere vil få tilsendt link i forkant av møte.
 
Årsmøte i Åstveit Svømmeklubb!
 
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes til styret senest 27. mai 2020 til mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. (Styreleder)
Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest 1 uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside.
For å være stemmeberettiget på årsmøtet må følgende være oppfylt:
- For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned.
- For tidligere medlemmer, som har betalt kontigent for 2019, er det nok at medlemskontigent er innbetalt dagen før årsmøtet.
- Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.
Medlemsskap på NOK 250,- betales inn via Åstveitportalen, astveit.no, velg medlemskontigent 2020 fra menyen.

Årsmøtet er det styrende organet i klubben og det viktigste møtet vi har i løpet av året. Her tar vi en oppsummering av året som har gått og legger en plan for innværende år.
Vi håper at så mange som mulig vil være med å påvirke klubbens framtid.

 

Foreløpig saksliste:
1. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å medundertegne protokoll
2. Gjennomgang og Godkjenning Årsmelding
3. Gjennomgang og Godkjenning Årsregnskap 2019
4. Fastsettelse av medlemskontigent
5. Valg av fullmakt til styret for å kunne tildele enkeltpersoner oppgaver i foreldregrupper og møterett i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
6. Behandling av innkomne forslag.
7. Valg av styre 2020
8. Valg av revisorer 2020
9. Valg av valgkomite (Leder, medlemmer) 2020
Forslag til årsmøtet må sendes til styret innen 27. mai 2020.
Sakspapirer for møtet vil være tilgjengelig fra 03. juni 2020.

Send mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for oversendelse av sakspapirer.
Med vennlig hilsen
ÅSK Styret

Utskrift E-post