Årsmøte 05.05.21

Skrevet .

Styret i Åstveit Svømmeklubb inviterer til årsmøte

Årsmøtet avholdes onsdag 5. mai 2021 kl. 18.00 via Teams. https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjQwYjU5ZDQtY2FjNS00MjYyLTgzYzAtN2JhYzNiZTA3NWRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228da49d14-e54e-453a-95c2-2185582c7233%22%2c%22Oid%22%3a%22e9bf46d0-8c2f-4a70-b1ff-f416a36dd125%22%7d

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Åstveit Svømmeklubb i minst én måned og fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes. For tidligere medlemmer som har betalt kontingent for 2020, er det tilstrekkelig at medlemskontingenten er innbetalt dagen før årsmøtet. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Medlemskontingent NOK 250 betales inn via Spond. Kontakt Ina J. E. Kismul for å bli støttemedlem.

Til behandling foreligger:

 1. Godkjennelse av stemmeberettigede
 2. Valg av møteleder, protokollfører og to personer til å medundertegne protokollen
 3. Godkjennelse av innkalling og sakslisten
 4. Godkjennelse av årsberetning for 2020
 5. Godkjennelse av regnskap og balanse for 2020
 6. Fastsettelse av medlemskontingent
 7. Behandling av innkomne forslag
 8. Godkjennelse av budsjett for 2021
 9. Valg:
  • Styre med leder, nesteleder, styremedlemmer og varamedlem
  • Kontrollutvalg
  • Valg av valgkomité
  • Valg av representanter til ting

 

Saksliste og saksdokumenter vil være tilgjengelig fra 28. april.

Send epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for oversendelse av saksdokumenter.

 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/juss/lovnormer-2019/lovnorm-for-idrettslag.docx

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret

Utskrift