Av praktiske og sikkerhetsmessige grunner ber vi de foresatte om å gå gjennom følgende punkter sammen med barna:

  • Barna skal være ferdig dusjet og møte i hallen til avtalt tid. De skal sitte på bassengkanten til oppropet er tatt og de får beskjed om å gå i vannet.
  • Instruktørene har IKKE ansvar for barn som oppholder seg i bassenget før kursstart.
  • Av sikkerhetsmessige grunner er det ikke lov til å hoppe eller stupe fra kanten uten at instruktørene har gitt barna lov.
  • Barna skal gi beskjed til instruktørene hvis de forlater bassenget i løpet av kurstiden.
  • Av erfaring vet vi at vi får best resultater hvis de foresatte i størst mulig grad holder seg borte fra bassenget.
  • Armringer og andre flyteredskaper er ikke tillatt. Vi anbefaler heller ikke bruk av svømmebriller på de første kursene (vanntilvenning, hval og eventuelt skilpadde). Dette for å sikre at barna føler seg trygg i vann uten å være avhengig av den falske tryggheten som disse hjelpemidlene gir.
  • Foreldre i Rolland svømmehall må være stille på tribunen, dette er en liten hall og det blir fort støy av snakking.
  • Snakk med barna om at dette er kurs og de skal lære, og å lære er gøy. Leketid er ca 5 til 10 min på slutten.
  • Foto i hallen, det er ikke lov å ta bilder i garderobe og dusjanlegg. Det er lov å ta bilder i svømmehallen, men vi ber foreldre vise hensyn. Våre instruktører har ikke lyst å komme i sosiale medier i badetøy uten at dette er klarert med de først. Foreldre må også ta hensyn ved at andres barn gjerne ikke vil komme ut i sosiale medier heller, dette ber vi om repsekt for. 

Velkommen