Regler ved svømmekursene

Av praktiske og sikkerhetsmessige grunner ber vi de foresatte om å gå gjennom følgende punkter sammen med barna:

Velkommen

Utskrift